قابل توجه دانشجویان محترم:

زمان انجام مراحل مربوط به کارآموزی تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه 6 آذر ۹3 تمدید شده است.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه سوم آذر 1393 و ساعت 14:5 |
توجه1: نمرات از 6 می باشد.
توجه2: کسانی که نمره ندارند یا در جلسه امتحان حضور نداشته اند و یا نمره آنها صفر بوده است.

دانشجویان محترم برای مشاهده نمرات خود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه سوم آذر 1393 و ساعت 13:56 |
قابل توجه دانشجویان ICT: 

به منظور ثبت نام برای شرکت در بازدید علمی به گروه مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 و ساعت 15:59 |
قابل توجه کلیه دانشجویان گروه مهندسی برق:

دانشجویانی که در برنامه خود تداخل امتحانی دارند چهارشنبه مورخ 93/8/28 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 و ساعت 17:37 |
دانشجویانی که آزمایشگاه مدار الکترونیکی با استاد قاسمی اخذ نموده اند و تا کنون در جلسات تشکیل شده حضور نداشته اند، جهت آگاهی از موضوع تحقیق تعیین شده روزهای یکشنبه  بین ساعات 8.30 تا 13 به کلاس 201 مراجعه نمایند و یا به aghasemi@scu.ac.ir ایمیل بزنند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 و ساعت 14:49 |
قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی برق: 

کلیه کلاس های مهندس کاظمی روز چهارشنبه و پنج شنبه برگزار نمی گردد. زمان برگزاری جلسه جبرانی متعاقبا به اطلاع دانشجویان محترم رسانده می شود. 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 13:18 |
قابل توجه کلیه دانشجویان گروه مهندسی برق:

کلیه دانشجویانی که پروژه را در ترم جاری اخذ نموده اند و تا کنون نتوانسته اند استاد راهنما انتخاب کنند روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 13:10 |
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته برق:

درس کارگاه عمومی روز دوشنبه سکشن های 12-10 و 14-12 به روز شنبه سکشن های 10-8 و 14-12 منتقل شد. 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 12:43 |
به اطلاع می رساند دانشجویانی که پروژه را در ترم جاری با مهندس عزیزی اخذ کردند شنبه مورخ 93/8/10 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در پنجشنبه هشتم آبان 1393 و ساعت 12:14 |
قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی برق:

کلیه دانشجویان ورودی 92 برای دریافت کارت دانشجویی خود به گروه مراجعه نمایند.

 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در سه شنبه ششم آبان 1393 و ساعت 15:24 |