قابل توجه دانشجویان ICT: 

به منظور ثبت نام برای شرکت در بازدید علمی به گروه مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 و ساعت 15:59 |
قابل توجه کلیه دانشجویان گروه مهندسی برق:

دانشجویانی که در برنامه خود تداخل امتحانی دارند چهارشنبه مورخ 93/8/28 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 و ساعت 17:37 |
دانشجویانی که آزمایشگاه مدار الکترونیکی با استاد قاسمی اخذ نموده اند و تا کنون در جلسات تشکیل شده حضور نداشته اند، جهت آگاهی از موضوع تحقیق تعیین شده روزهای یکشنبه  بین ساعات 8.30 تا 13 به کلاس 201 مراجعه نمایند و یا به aghasemi@scu.ac.ir ایمیل بزنند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 و ساعت 14:49 |
قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی برق: 

کلیه کلاس های مهندس کاظمی روز چهارشنبه و پنج شنبه برگزار نمی گردد. زمان برگزاری جلسه جبرانی متعاقبا به اطلاع دانشجویان محترم رسانده می شود. 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 13:18 |
قابل توجه کلیه دانشجویان گروه مهندسی برق:

کلیه دانشجویانی که پروژه را در ترم جاری اخذ نموده اند و تا کنون نتوانسته اند استاد راهنما انتخاب کنند روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 13:10 |
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته برق:

درس کارگاه عمومی روز دوشنبه سکشن های 12-10 و 14-12 به روز شنبه سکشن های 10-8 و 14-12 منتقل شد. 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 12:43 |
به اطلاع می رساند دانشجویانی که پروژه را در ترم جاری با مهندس عزیزی اخذ کردند شنبه مورخ 93/8/10 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در پنجشنبه هشتم آبان 1393 و ساعت 12:14 |
قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی برق:

کلیه دانشجویان ورودی 92 برای دریافت کارت دانشجویی خود به گروه مراجعه نمایند.

 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در سه شنبه ششم آبان 1393 و ساعت 15:24 |
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته الکترونیک: 

درس برنامه سازی رایانه ای سکشن های  سه شنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی 20، مهندس کاظمی از تاریخ 93/08/6 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در سه شنبه ششم آبان 1393 و ساعت 13:38 |
رعایت پیشنیاز و همنیاز درس ها صرفا بر عهده دانشجو می باشد. 

درس ها را طبق چارت پیشنهادی گروه انتخاب کنید. چنانچه سامانه آموزش به شما اجازه اخذ درسی را بدون رعایت پیشنیاز، همنیاز و یا تعداد واحد گذرانده برای پروژه و کارآموزی داده است، آن را اخذ نکنید.

در غیر اینصورت درس شما توسط اداره آموزش حذف خواهد شد و شهریه آن به شما مسترد نمیگردد.

+ نوشته شده توسط مدیر گروه در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 16:3 |