قابل توجه دانشجویان کاردانی ICT|:  

دانشجویانی که درس سیستم عامل مدیریت شبکه را به صورت خودخوان در ترم جاری با مهندس آصف مینایی اخذ کرده اند،برای اطلاع از وضعیت درس خود ایمیل به نشانی  Asaf.minaei@gmail.com ارسال نمایید.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 11:34 |
قابل توجه دانشجویان کاردانی ICT

دانشجویانی که درس ساختمان داده ها را به صورت خودخوان در ترم جاری با مهندس آصف مینایی اخذ کرده اند، امتحان از کتاب مقسمی می باشد (فصل بازگشتی و توابع مولدحذف می باشد). همچنین تاریخ امتحان این درس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ساعت ۱۳:۰۰ می باشد.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 9:35 |
قابل توجه دانشجویان کاردانی ICT:

دانشجویانی که درس ذخیره و بازیابی اطلاعات را به صورت خودخوان در ترم جاری با مهندس آصف مینایی اخذ کرده اند، امتحان از کتاب مقسمی می باشد(حذفیات ندارد ). همچنین تاریخ امتحان این درس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ میباشد.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 9:28 |
دانشجویان گرامی درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و درس مباحث ویژه در الکترونیک تمرین های زیر را حتما برای امتحان میان ترم مطالعه کنند:

شماره تمرین های مهم آخر فصل یک و دو کتاب اپن هایم:

فصل 1)

3، 4، 6، 7، 9، 10، 11، 15 تا 23، 25 تا 28، 30 و 31

فصل 2)

1، 2، 3، 6، 9، 11، 14، 15، 21، 28 و 29

 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 17:20 |
به اطلاع میرساند که کلاس درس ریاضیات مهندسی دکتر قاسمی، در هر دو سکشن 11-8 و 14-11 فردا روز شنبه 1/29 برگزار نمی گردند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 16:43 |
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:

کلاس جبرانی درس تکنیک پالس مهندس برملا روز پنج شنبه مورخ 94/1/27 ساعت 12 الی 14 در سایت 01 موسسه جهاددانشگاهی برگزار می شود.

 

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 20:11 |
  • به اطلاع می رساند  امتحان میانترم درس مباحث ویژه در الکترونیک روز یک شنیه مورخ 94/1/30 ساعت 14 الی 16 برگزار می شود.

 

  • به اطلاع می رساند  امتحان میانترم  درس تجزیه و تحلیل سیستم ها روز یک شنیه مورخ 94/1/30 ساعت 16 الی 18 برگزار می شود.
+ نوشته شده توسط کتکی نیا در سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 22:24 |
دانشجویان زیر هر چه سریعتر به گروه مراجعه کنند.

سید امیر موسوی

مژده محمدیان

سمیه صالحی بابادی

امید مالک پور لرکی

محمد مهدی رکنی

علی صباحی

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 19:43 |
به اطلاع می رساند  کارگاه سیستم های مخابرات نوری، مهندس مفاخر تشکیل می شود. در صورت عدم حضور دانشجو حذف خواهد شد.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 19:42 |
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه شبکه های مدیریت مخابراتی  را با مهندس جوادی نسب اخذ نموده اند، سه شنبه مورخ 93/1/25 ساعت 15:00 به گروه مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط کتکی نیا در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 19:24 |